JURIDISCH - COPYRIGHT INFORMATIE

 

 

Bezoekers van deze site erkennen dat zij onderstaande bepalingen hebben gelezen en zich hiermee akkoord verklaren.

 

DE DRAAGWIJDTE VAN DE INFORMATIE DIE DEZE SITE BEVAT

 

 • OUDERENHART.BE is een privé-initiatief m.b.t. ouderenzorg, dat kiemde vanuit een mantelzorgfunctie.

 • OUDERENHART.BE wil informatie en actuele onderwerpen met betrekking tot ouderenzorg en het beleid aangaande meer in de kijker plaatsen; deze info op een kritische wijze evalueren en bijdragen tot een betere ouderenzorg met een hart.

 • OUDERENHART.BE spant zich volgens beschikbare mogelijkheden in om relevante en juiste informatie te geven. Evenwel kan er niet uitgesloten worden dat er mogelijk bepaalde gegevens niet volledig, niet nauwkeurig of niet bijgewerkt zouden zijn.

 • De gegevens op OUDERENHART.BE zijn niet noodzakelijk een weergave van een officieel goedgekeurde tekst of bron en kunnen evenzo persoonlijke ervaringen of interpretaties reflecteren.

 • De website OUDERENHART.BE brengt ook links met andere sites tot stand.

 

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 
 • Tenzij anders aangegeven, kan je de informatie op deze site vrij en kosteloos raadplegen. Gegevens die geen externe bron vermelden kan je downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet commercieel gebruik op voorwaarde dat je daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimediabestanden (geluid, film, beelden) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

 • Alle rechten over de inhoud en de lay-out van deze site, zoals foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen,… zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.

 • OUDERENHART.BE  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. OUDERENHART.BE kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

 • OUDERENHART.BE is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.

 • OUDERENHART.BE is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

 • OUDERENHART.BE is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.

 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters